Mange virksomheder opererer i et marked, hvor pris og produktmotiver er dominerende faktorer. Omkost-ninger er stigende, avance på mate-riale falder, og der er nedgang i ind-tjeningen pr. kunde.

Ejeren er ofte alene med ansvaret for en haltende økonomi – uden helt at vide hvorfor. Uanset hvor meget fokus der er på drift og brandslukning er resultatet nedslående: Ingen vækst.

Øget omsætning og vækst
i markedsandele

Profectius ved, hvorfor mange virk-somheder ikke tjener penge. Vi har speciale i at udpege problemerne via regnskabet og med en vækstplan øge omsætning og opnå nye markeds-andele.
10 procent gør en forskel
Vores erfaring viser, at vi gennem
et sparrings- og forretningsudvik-lingsforløb kan tilføre min. 10 procent i vækst i virksomheden. For mange
er 10 procent lige præcis det, der vender underskud til overskud.

Sparrings- og vækstforløb
over 6-8 udviklingstrin

Læs mere her!


Vidste du at 70.000 virksomheder står uforberedte over for et ejerskifte inden for de kommende 10 år.

Går du I disse overvejelser?
Så læs mere her!


Fra brandslukning til bæredygtig vækst, loyale kunder og profitable partnerskaber
Den største opdagelsesrejse er ikke at se hele verden, men at se hele verden med nye øjne . . .
Med en dyb indsigt i byggebranchen identificerer vi de kunder og leveran-dører, som ikke tilfører virksomheden værdi og udvikler i stedet nye og lønsomme forretningsmodeller.
Vi opbygger en dyb og detaljeret kundeindsigt, der skaber synlige resultater på bundlinjen

Vi skaber profitable og stærke forretningsvenskaber

Vi opbygger loyalitetskoncepter,
der giver et markant omsætnings- og indtjeningsløft.
Sparring og forretningsstrategisk rådgivning til ejere og ledere