70.000 virksomheder står uforberedte over for et ejerskifte inden for de kommende 10 år.

Men byggebranchen er i et presset marked, hvor værdien er faldende, og hvor mange virksomheder ikke tjener penge Derfor står mange ejerledere med en pensionsopsparing, der for-tæres af den daglige drift. De satser på salg af virksomheden som kaution.
Byg et solidt fundament for din pension
Hvad fremtiden angår, er det din opgave ikke at forudse, men at gøre den mulig . . .
Profectius starter et rådgivningsfor-
løb med at spørge:
Hvilken værdi ønsker du at trække ud af virksomheden den dag, du vil nyde dit otium?

En sund forretning sikrer fremtiden
Vi har indsigt i byggebranchen og den virkelighed, mange ejerledere står i lige nu. Ved at udvikle forretnings-modellen i din virksomhed, skaber vi et solidt fundament for din pension.

Profectius’ rådgivere løfter, gennem
en kombination af rådgivnings- og bestyrelsesarbejde, virksomheder til
at være markedsledende.
Resultatet er et målbart omsæt-ningsløft, vækst i markedsandele
og bedre bundlinje. Det giver en bæredygtig forretning og dermed et solidt fundament for pensionen.

Sparrings- og vækstforløb
over 6-8 udviklingstrin

Læs mere her!
Sparring og forretningsudvikling, som øger omsætningen og skaber goodwill

Afdækning af virksomhedens
værdi
Udarbejdelse af vækstplan
Analyse, som giver dyb
og detaljeret kundeindsigt
Handleplan for opbygning
af lønsomme og stærke forretningsvenskaber.