Hvis du tror, du er for lille til at gøre en forskel, så prøv at sove med en myg . . .
Finn Bøye Nielsen
Indehaver - 2977 2116
Sparringspartner og vækstråd-giver med mere end 30 års erfaring i strategi, forretnings-udvikling og partnerskabskon-cepter i den nordiske bygge-branche. Finn har en solid håndværksmæssig baggrund suppleret med handels- og ledelsesuddannelser i nationale og internationale virksomhe-der. Tidligere direktør for Viega A/S i Norden.
Niels Christian Larsen
Partner - 4063 4950

Specialist i udvikling af strate-giske forretningstiltag. Speci-ale i national og international handel i mere end 30 år. Med en kobling af ydmyghed og
en stærk strategisk tænkning skaber Niels Christian unikke løsninger på kundernes pro-blemstillinger. Tidligere adm. direktør for Saint-Gobain ISOVER A/S i Danmark og Sverige.
Klaus Jacobsen
Partner - 2071 3215
Stor erfaring inden for koncept-
udvikling og kædesamarbejder samt ekspertise i proces- og driftsoptimering. Klaus har
haft ledende stillinger inden for detailhandlen. Han kommer senest fra en stilling som øko-nomichef i Coop Danmark A/S.