En målrettet uddannelse i din egen virksomhed
Hvis det eneste værktøj, du ejer, er en hammer, begynder ethvert problem at ligne et søm . . .
Igennem de senere år har en byge af konkurser ramt byggebranchen og trukket flere underleverandører med i faldet. Byggebranchen er i et presset marked, hvor værdien er faldende, og hvor mange virksomheder ikke tjener penge.

Profectius’ rådgivere ved, hvorfor et stigende antal små og mellemstore virksomheder ikke tjener penge. Vi kender problemstillingerne med manglende værdi i byggebranchens forsyningskæde.
Profectius har udviklet en virksom-hedslicens – et uddannelsesforløb, som giver ejere og ledere nye og gennemprøvede værktøjer til at gen-vinde overblikket over forretningen
og fastholde fokus i fremtiden.

Hjælp og støt medlemmerne
Virksomhedslicensen er målrettet brancheforeninger og interesseorga-nisationer, som ønsker at tage ansvar for at hjælpe deres medlemmer og dermed støtte branchen som helhed.

Uddannelsen beror på egne erfaringer både som erhvervsledere, rådgivere og bestyrelsesmedlemmer i virksom-heder samt en håndværksmæssig baggrund.
Opnå 10 procent vækst
på tre moduler

Gennem en række moduler sikrer
vi grobunden for øget omsætning, vækst i markedsandel og bedre bundlinje, hvor ejerlederen kan afprøve ny viden i praksis.
Vi ved, at forløbet kan tilføre min.
10 procent vækst i virksomheden.

3 moduler –3 afgørende fokusområder
Se hvad de indeholder her!


Du får 5 fremtidssikrede værktøjer til vækst
Se hvilke her!
Virksomhedslicensen er akuthjælp til virksomheder, der vil styre forretningen på ret kurs